Ekip thực hiện

Ms. Phượng Ớt
Ms. Phượng Ớt
Makeup
Làm đẹp cho cả thế giới! uhm....đó là cả niềm đam mê của tôi, tình yêu tôi đặt vào những cây cọ, những khuôn mặt ánh lên sự tự tin khi được tôi make-up.
Album toâi thöïc hieän